izbori2016

Izborna komisija će nakon pregleda i provjere pristiglih koverti sa prijedlozima političkih subjekata, koalicija i nezavisnih kandidata, odnosno nakon što utvrdi koliko pozicija u biračkim odborima nije popunjeno, izvršiti popunu biračkih odbora iz svoje rezerve i donijeti svoju Odluku/Rješenje, na šta politički subjekti imaju pravo prigovora u ostavljenom roku.   Izborna komisija ujedno poziva sve one koji su radili u biračkim odborima ispred OIK-a – obrazovane, mlade i sposobne ljude, kao i ljude koji psihofizički mogu podnijeti teret izbornog procesa, o čemu odlučuje OIK, da se prijave izbornoj komisiji za Opće izbore 2018. godine, kako bi bili raspoređeni u neki od biračkih odbora nakon obuke i certificiranja. Ovom prilikom naglašavamo da prednost imaju ne-stranačke osobe, mladi ljudi sa minimalno SSS, odnosno oni koji su i ranije učestvovali u izbornim procesima ispred OIK-a.

 

Nakon prijave i popunjavanja Izjave (koja će se moći naći na portirnici općine Sanski Most, OIK-u ili CBS-u ili preuzeti sa web stranice CIK/OIK), Izborna komisija će ocijeniti pristigle prijave, izvršiti provjere u bazi CIK-a, i provjere o ispunjavanju uvjeta shodno Zakonskom i podzakonskim aktima CIK-a, te iste uvrstiti u BO-e ili će i dalje biti u rezervi ukoliko neko od već predloženih kandidata odustane od učešća u radu BO-a.  Svi koji budu imenovani u BO-e kao predsjednici, članovi i njihovi zamjenici moraju se ponašati u skladu sa Zakonskim i podzakonskim aktima CIK-a i pozitivnim zakonskim propisima, jer su "Izborna administracija", a ne stranačke osobe koje ispunjavaju naloge političkih subjekata koji su ih imenovali, ili ukoliko su imenovani ispred Komisije, moraju se ponašati shodno pozitivnim zakonskim propisima. Izborna administracija se mora pridržavati propisa pri čemu će imati svu neophodnu pomoć i podršku Izborne komisije i osoblja komisije, jer smo svi mi izborna administracija za provedbu Općih izbora 2018 za izbornu jedinicu 032A SANSKI MOST.

Izborna komisija će o svim aktivnostima kao i do sada obavještavati pored političkih subjekata i građane odnosno javnost u cilju što veće transparentnosti, kako bi javnost bila upoznata sa svim aktivnostima, te ukoliko bude postojala bilo kakva sumnja – građani mogu doći u OIK ili CBS da izvrše provjeru ili uvid u stanje stvari koje ih interesira, kako bi se uvjerili u transparentnost i javnost rada komisije. Izborna komisija neće dozvoljavati ometanje izbornog procesa i aktivnosti, i svako kršenje ili ometanje izbornog procesa biće prijavljeno organima policije i/ili pravosudnim organima, a sve u cilju da izborni proces teče neometano i shodno svojoj dinamici, jer izbori treba da se održe i završe dostojanstveno i da budu festival demokratije.

Glasanje putem mobilnog tima - MOBILNI TIMOVI:

OIK Sanski Most obavještava građane da osobe koje su nepokretne, nalaze se u staračkim domovima, bolnici, evidentirani su u Centru za socijalni rad i sl., odnosno koji imaju pravo glasa na predstojećim Općim  izborima 2018,  i nije im ukinuta poslovna sposobnost,  da ukoliko žele da glasaju putem mobilnog tima, da ih mogu prijaviti najbliži srodnici odnosno ustanove u kojoj su smješteni - prijaviti u Centar za birački spisak (CBS) općine Sanski Most ili OIK-u Sanski Most.  Neophodne je dostavljanje generalija za te osobe (Popunjena Izjava i medicinska dokument.) ili spiskove tih osoba sa neophodnim podacima  ukoliko se radi o određenim medicinskim ustanovima, domovima i sl., s tim da će ovim ustanovama OIK poslati službenu obavijest da evidentiraju takve osobe i dostave nazad komisiji na obradu.

Obavezno je dostavljanje određene medicinske dokumentacije na uvid,  kojom se  dokazuje da ta ili te osobe nisu u stanju izaći na biračko mjesto i na istom glasati, odnosno isti trebaju potpisati  Izjavu za glasanje putem mobilnog tima, koja će biti obezbijeđena svima koji se prijave za ovaj način glasanja. Osobe koje su smještene u medicinskim ustanovama, domovima i sl. nisu u obavezi dostavljati medicinsku dokumentaciju jer će to odraditi nadležna ustanova u kojoj su isti smješteni. Takođe je moguće izvršiti prijavu i kod nadležnih Sekretara MZ, koji poznaju ljude i stanje na terenu, koji će popunjene Izjave i prijave dostavljati u CBS na dalju obradu

Napomena: Osobe koje budu prijavljene za glasanje putem Mobilnog tima neće moći glasati na redovnom biračkom mjestu, pa shodno tome treba voditi računa da to budu baš nepokretne ili bolesne osobe – koje su razumne i nije im ukinuta poslovna sposobnost, odnosno  osobe koje se nalaze u udaljenim naseljenim mjestima i nisu u mogućnosti doći na svoje   biračko mjesto zbog stanja u kojem se nalaze – mogu ih prijaviti najbliži srodnici u CBS/OIK ili kod najbližeg Sekretara MZ.

OIK SANSKI MOST

Obavijest:Posmatrači

OIK Sanski Most obavještava ovjerene političke subjekte, koalicije, i nezavisne kandidate  da  traje postupak podnošenje zahtjeva za  akreditiranje izbornih posmatraća u skladu sa Izbornim zakonom BiH i podzakonskim aktima, koji se mogu pronaći na stranici CIK-a, kao i na web stranici općine Sanski Most (izborna komisija), a za što su neophodni određeni obrazci. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacija političkim subjektima i udruženjima je 15. dana prije dana održavanja izbora. Posebna napomena se odnosi svim političkim subjektima, koalicijama i nezavisnim kandidatima da ne čekaju zadnji rok za akreditiranje posmatrača nego da podnose svoje prijedloge ranije.

 

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI