Obavještavaju se svi ovjereni politički subjekti, koalicije za izbornu jedinicu 1 odnosno 032ASanski Most, da će dodjela pozicija u biračkim odborima biti održana 08.08.2018. godine u 18,30 sali u Sali Općinske vijećnice. Nakon što CIK odobri definirane pozicije u BO-ima, isti će biti službeno prezentirani političkim subjektima, te oni koji budu prisustvovali dodjeli pozicija dobit će Izvještaj o broju pozicija i pregled konačne dodjele pozicija za svako biračko mjesto shodno zakonskim i podzakonskim aktima CIK-a. Oni koji ne budu prisutni navedeni akti će biti objavljeni na web stranici općine Sanski Most, " Izborna komisija općine S.Most" i dostavljeni političkim subjektima i koalicijama na zvaničnu e-mail adresu koja je prijavljena u CIK-u i/ili eventualno za političke subjekte koji imaju svoje Općinske organizacije u S.Mostu, na e-mail te općinske organizacije političkog subjekta ovjerenog za učešće na Općim izborima 2018. godine. Rok za dostavljanje imena kandidata počinje teči naredni dan od dana dodjele pozicija (09.08.2018) i traje 7 dana.

OIKobavijest

Nakon službene prezentacije pozicija u BO-ima teče zakonski rok za dostavljanje kandidata u biračke odbore, te se politički subjekti zamoljavaju da se drže rokova shodno članu 2.19. Izbornog zakona BiH, i dostave prijedloge kandidata za svaku poziciju u biračkom odboru (člana i zamjenika člana BO-a), vodeći računa da isti imaju minimalno SSS, da s enalaze na izvodu iz CBS, i da se prednost daje kandidatima sa iskustvom u radu BO-a, kandidatima sa VSS odnosno mlađim osobama koje psiho-fizički mogu izdržati napore tokom izbornog dana i noći. OIK će od svakog ovjerenog političkog subjekta nakon dostavljanja imena kandidata tražiti potvrdu od centrala  da su to njihovi kandidati. Treba voditi računa da kandidati imaju minimalno srednju stručnu spremu, da potpišu obrazac i izjavu, te isto dostavljati OIK-u i/ili sekretaru komisije Aidi Aganović.

Link:
http://www.izbori.ba/Documents/Opci_izbori_2018/P/Pravilnik_o_utvrdjivanju_kvalifikacija_i_postupku_imenovanja_clanova_birackih_odbora-bos.PDF
(SG1 Obrazac)
ili na linku:
http://www.izbori.ba/Opci_izbori_2018/Default.aspx?CategoryID=247&Lang=3

OIK SANSKI MOST

NAPOMENA:

Krajnji rok za dostavu prijedloga kandidata za članove i zamjenike BO, za one koji nisu predali do 15.08.2018.godine je 16.08.2018.godine do 13:00h, kod Sekretara komisije u ŠIP zgradi (Zgrada Općine 2.)

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI