obavijest

Obavještavamo građane da je Općinsko vijeće općine Sanski Most dana 26.04.2018.god., na XIX sjednici, usvojilo Nacrt Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta za parcelu u Banjalučkoj ulici, označenu kao k.č. 571/1 K.O. Sanski Most I. Nacrt se stavlja na Javni uvid u periodu od 08.05.2018.god. do 23.05.2018.god. i izložen je u holu Općinske vijećnice (I sprat). Tokom Javnog uvida, svaki radni dan, u kancelariji br. 13 (zgrada Općine Sanski Most), građani mogu dobiti stručno tumačenje Nacrta Izmjena i dopuna Urbanističkog projekata.

Pozivaju se građani da daju svoje prijedloge, sugestije, primjedbe na Nacrt lično (šalter sala, šalter br. 9, zgrada Općine Sanski Most), putem pošte (na adresu: Općina Sanski Most, Općinska služba za prostorno uređenje, građenje i stambene poslove, Ul. Banjalučka br. 3, 79260 Sanski Most, sa naznakom “Primjedbe na Nacrt Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta za parcelu u Banjalučkoj ulici označenu kao k.č. 571/1 K.O. Sanski Most I”) ili da upišu svoje Primjedbe u Svesku primjedbi koja se nalazi na mjestu Javnog uvida.


    O datumu održavanja Javne rasprave na Nacrt Izmjena i dopuna Urbanističkog projekata, građani će biti blagovremeno obavješteni. Sve informacije u vezi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta, mogu se dobiti u općinskoj službi za prostorno uređenje, građenje i stambene poslove (kancelarija br. 13, zgrada Općine Sanski Most, Ul. Banjalučka br. 3).
  

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI