obavijest

Upućuje se na javni uvid Nacrt Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Lijeva obala 1" u Sanskom Mostu. Nacrt će biće izložen u holu zgrade ŠIP-a (I sprat) u Sanskom Mostu, u trajanju od 15 dana, i to u periodu od 11.04. do 25.04. tekuće godine. Po završetku javnog uvida održaće se usmena javna rasprava na kojoj će biti prisutni autori izrade regulacionog plana.

Javna rasprava biće održana 27.aprila (petak) sa početkom u 11,00 sati u prostorijama vijećnice, zgrada ŠIP-a, I sprat.

Sve informacije vezano za regulacioni plan se mogu dobiti u Općinskoj službi za prostorno uređenje, građenje i stambene poslove.

Svi zainteresovani građani mogu izvršiti uvid u grafički prilog regulacionog plana i pismenim putem dati svoje primjedbe, sugestije i prijedloge koji će se uzeti u razmatranje.

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI