obavijest

Obavještavaju se fizička i pravna lica koja imaju namjeru da povodom 8. Marta izlažu svoje proizvode kao i cvijeće i ostalo na javnim površinama, da na vrijeme izvrše zakup dijela javne površine na kojem namjeravaju prodaju.

Pravo zakupa javne površine imaju sva fizička lica i pravna lica koja se bave uzgojom ili prodajom cvijeća ili cijetnih aranžmana.

Općinska služba za inspekcijske poslove će vršiti kontrolu i djelovati u skladu sa svojim ovlastima, što znači da će prema fizičkim i pravnim licima koji budu izlagali (prodavali) svoje proizvode, cvijeće i ostalo, a ne posjeduju odobrenje od nadležne općinske službe, za zakup javne površine biti preduzete zakonom propisane mjere.

Šef inspekcijske službe

Elvis Pašić, dipl.ing.polj.

 

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI