opcinske sluzbe banner

Pošalji e-mail
(opcionalno)
Ostale informacije:

E-mail pitaj vijećnika je jedan od mehanizama komunikacije vijećnika sa građanima. Građani mogu da postavljaju pitanja, predlažu inicijative ili daju primjedbe od lokalnog značaja ili u vezi rada Općinskog vijeća. Neprimjerena pitanja se neće uzeti u razmatranje. Pored postavljenog pitanja naznačiti kojem od vijećnika je isto i upućeno. Rok za dobivanje povratne informacije je 15 dana.

Vrati se na vrh stranice