Arhiva

OGLAS O JAVNOM NADMETANJU - LICITACIJI

obavijest

OGLAS O JAVNOM NADMETANJU LICITACIJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SANSKI MOST       

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine FBiH ", br. 66/13 i 100/13), člana 7., 8., 10. i 13. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova ("Službene novine FBiH", br. 17/14), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Sanski Most na lokalitetu Šejkovača, br. 01-02-197/17 od 01.11.2017.godine ( “Službeni glasnik općine Sanski Most”, br. 9 /17) , Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Sanski Most na lokalitetu Pobriježje, br. 01-02-196/17 od 01.11.2017.godine (“Službeni glasnik općine Sanski Most”, br. 9 /17)  i člana 38. Statuta općine Sanski Most (“Službeni glasnik općine Sanski Most”, br. 4/08, 5/08, 5/09, 2/10 i 9/11) Općinski načelnik općine Sanski Most,  raspisuje OGLAS O JAVNOM NADMETANJU - LICITACIJI.

Dokument Javnog nadmetanja možete preuzeti OVDJE.

Preuzmite kartu OVDJE.

Slike parcela preuzmite OVDJE.


Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Refreširaj

PP

Vodostaj rijeke Sane

univeritetBIHAC

Karta grada

KartaMALA

Industrijska zona

Sejkovaca

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

INFO menu

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI