Arhiva

JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE

Strategija 1

U organizaciji Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke , kulture i sporta, danas je u Sanskom Mostu održana javna rasprava o nacrtu Strategije prema mladima za period 2016. – 2020. godine. Radi se o sveobuhvatnom strateško-planskom dokumentu, koji je pripremljen u cilju regulacije politike prema mladima Unsko-sanskog kantona.

Strategija 2

Cilj javne rasprave je bio da se prisutni upoznaju sa nacrtom Strategije za mlade i daju svoje eventualne sugestije, primjedbe i prijedloge, te da se na taj način zajednički izradi dokument koji će se uputiti na dalje usvajanje. Javnu raspravu je vodila Nidžara Rajić, načelnica sektora za srednje i visoko obrazovanje u resornom mininistarstvu, koja je istakla da je cilj donošenja Strategije stvaranje i provođenje politika prema mladim na svim nivoima vlasti USK, kroz višesektorski pristup, uzimajući u obzir potrebe, zahtjeve i interese mladih.

Donošenjem Strategije uspostavljaju se kriteriji u skladu sa evropskim načelima u radu javnih uprava kod provođenja politika prema mladima, utvrđivanje i definisanje mjera i preporuka za rad s mladima i omladinskim aktivnostima, jačanje sudjelovanja i uključivanja mladih u odlučivanje. Unsko-sanski kanton je među prvim kantonima koji je krenuo ka procesu izrade Strategije prema mladima čime je pokazana briga o mladima, ali i zabrinutost trenutnog stanja velike nezaposlenosti, a u posljednjem periodu i sve većeg broja mladih koji napuštaju gradove USK.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Refreširaj

Vodostaj rijeke Sane

univeritetBIHAC

Karta grada

KartaMALA

Industrijska zona

Sejkovaca

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

INFO menu

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI