Arhiva

OPĆINA SANSKI MOST OD 01. APRILA UVODI TREZORSKO POSLOVANJE

17632376 1059220537511746 571873286943094381 o

Općina Sanski Most od 01. aprila ove godine prelazi na trezorski način poslovanja. Ovom tematikom na današnjoj sjednici bavilo se Općinsko vijeće Sanski Most, koje je usvojilo odluku o uvođenju trezorskog poslovanja. Kako je istaknuto u obrazloženju ovakve odluke, u proteklom periodu Služba za finansije , trezor i zajedničke poslove provela je niz aktivnosti na pripremi za uvođenje trezorskog poslovanja u jedinstvenom općinskom organu uprave, što je danas podržano jednoglasnom odlukom Općinskog vijeća.

Primjena trezorskog poslovanja započeće 01. aprila, a donošenjem ovakvog dokumenta osigurava se fiskalna disciplina, praćenje prioriteta i efikasna upotreba sredstava, te transparentniji način potrošnje budžetskih sredstava. Inače pravni osnov za donošenje ovakve odluke leži u odredbama Zakona o trezoru Federacije BiH, kojim je definisano da su kantoni , općine, gradovi i vanbudžetski fondovi obavezni uspostaviti trezorski način poslovanja. Općinsko vijeće je na današnjoj sjednici raspravljalo o izvještaju o radu za proteklu godinu Općinskog načelnika, zajedno sa izvještajima Općinskih službi.

Skupa sa izvještajem Općinskog načelnika, vijećnici su razmatrali i izvještaje Općinske službe za razvoj, poduzetništvo i resurse, Općinske službe za finansije, trezor i zajedničke poslove, Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Općinske službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Općinske službe za prostorno uređenje, građenje i stambene poslove, Općinske službe civilne i protivpožarne zaštite, te Općinske službe za inspekcijske poslove.

U pomenutim izvještajima nabrojane su aktivnosti općinskog organa uprava za proteklu godinu, sa prijedlogom mjera koje mogu poboljšati i unaprijediti njihov rad, a vijećnici su imali priliku iznijeti svoj stav po tom pitanju, ali i uputiti eventualne kritike ili pohvale. Nakon dugotrajne rasprave i pojedinačnog iznjašnjavanja, izvještaj o radu Općinskog načelnika zajedno sa izvještajima sedam općinskih službi usvojeni su većinom glasova. U nastavku je usvojen i izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2016. godinu.

U izvještaju je navedeno kako je u protekloj godini pravobranilaštvo radilo na ukupno 112 parničnih i vanparničnih predmeta. U protekloj godini zaprimljen je 21 predmet, što znači da je iz prethodnog perioda prenesen 91. predmet. Ukupan broj izvršnih predmeta na rješavanju u izvještajnom periodu bio je 43., a ukupno su rješena 3 predmeta.

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

INFO menu

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI