Arhiva

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE SANSKI MOST

17218610 1047100622057071 1686003544731630468 o

Općinsko vijeće Sanski Most održalo je danas šestu redovnu sjednicu, a jedna od važnijih tačaka dnevnog reda bila je izvještaj općinskog načelnika o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Očekivano, najveću raspravu na sjednici vijeća izazvala je tačka o izvršenju budžeta, a vijećnici su imali priliku iznijeti svoje stavove i mišljenja po pomenutom pitanju. Kako je navedeno u izvještaju, ukupni prihodi i primci u budžetu općine Sanski Most za 2016. godinu ostvareni su u iznosu od 9.494.708 KM, ili sa 90,38 % godišnjeg plana po rebalansiranom budžetu u iznosu od 10.505.102 KM, a za rashode je izdvojeno 9. 378.786 KM ili 89,28 % godišnjeg plana.

Kako je evidentno da su izdaci u budžetu nešto manji od prihoda, u prošloj godini ostvaren je suficit u iznosu od 115.922 KM. U raspravi koja je uslijedila, vijećnici vladajuće većine su pozitivno ocijenili izvještaj, istakavši da je budžet za prošlu godinu u velikoj mjeri bio uravnotežen, te da je dinamika trošenja budžetskih sredstava pratila dinamiku punjenja budžeta, a ostvareni suficit pokazuje odgovornost prema trošenju budžetskih sredstava. Opozicioni vijećnici u svojim diskusijama isticali su kako budžet na početku godine nije bio dobro planiran, zbog čega je doživio i dva rebalansa. I nakon toga na kraju godine budžet nije ostvaren u skladu sa planom, te je zabilježen pad za oko milion maraka.

Ovaj pad u najvećoj mjeri ogleda se u sredstvima koja općina prikuplja na osnovu neporezni prihoda, koji su u direktnoj ingerenciji općinske administracije, a pored toga potpore i primici sa viših nivoa nisu bili na nivou planiranog, što je sve skupa rezultiralo manjim budžetom u odnosu na prvobitni plan. Također, vijećnici opozicije istakli su nelogičnost zbog iskazanog suficita i viška budžetskih sredstava, a da istovremeno svi kodovi u budžetu i budžetski korisnici nisu u istoj mjeri ispoštovani.

Načelnik općine Faris Hasanbegović je govoreći o budžetskim prihodima u prošloj godini, te neispunjenju zacrtanog plana, istakao da su određena sredstva sa viših nivoa na račun općine uplaćena tek početkom 2017. godine, a radi se o sredstvima u visini od oko pola miliona maraka. Zbog toga je prema njegovim riječima iz godine u godinu veoma teško na realnim osnovama isplanirati budžet, jer planirana sredstva za jednu kalendarsku godinu budu operativna tek u narednoj godini, što rezultira manjim budžetskim prihodima u toku aktuelne kalendarske godine.

Općinski načelnik je naglasio da će i dalje, u skladu sa ostvarenjem budžeta u ovoj godini, voditi računa da svi budžetski korisnici u jednakoj mjeri budu zastupljeni. Na kraju rasprave sa 18. glasova za i 11 protiv usvojen je izvještaj o izvršenju budžetskih prihoda i rashoda općine Sanski Most za 2016. godinu.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Refreširaj

PP

Vodostaj rijeke Sane

univeritetBIHAC

Karta grada

KartaMALA

Industrijska zona

Sejkovaca

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

INFO menu

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI