Arhiva

NASTAVLJEN NOVI OBILAZAK PRIVREDNIH SUBJEKATA

IMAG1550

U sklopu redovnog obilaska privrednih subjekata, nakon kraće zimske pauze Općinski načelnik Faris Hasanbegović sa saradnicima jučer je posjetio firme Peradarstvo Halilović i Beton-gal gdje se neposredno sa vodećim ljudima navedenih firmi direktno upoznao sa glavnim problemima u poslovanju i njihovim poslovnim planovima za naredni period.

IMAG1555

U razgovoru sa Senadom Halilovićem, vlasnikom peradarske farme ''Halilović'' dogovorena je konkretna saradnja kroz kreiranje i realizaciju poticajnih mjera kojim bi bi bilo obuhvaćena i peradarska proizvodnja, te rješavanje problema visoke cijene vode koju plaćaju poljoprivredni proizvođači registrirani kao obrtnička djelatnost.

IMAG1575

Sa menadžmentom firme Beton-gal dogovorena je dodatna uključenost Općine u rješavanje administrativnih procedura viših nivoa vlasti, a generalni problem sa kojim se susreću obje firme je nedostatak kvalitetne i obučene radne snage, te održavanje komunalne infrastrukture sa naglaskom na pristupne regionalne ceste.

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

INFO menu

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI