Značajni datumi

Na osnovu člana 3. Uredbe o utvrđivanju značajnih datuma na području Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK“ broj: 8/98) i člana 24. Statuta općine Sanski Most („Službeni glasnik općine Sanski Most“ broj 4/08, 5/08, 5/09 i 2/10) na 21. sjednici Općinskog vijeća Sanski Most od 06.07.2010.godine donesena je:

O D L U K A
o utvrđivanju značajnih datuma za
općinu Sanski Most

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se značajni datumi za općinu Sanski Most i način njihovog obilježavanja.

Član 2.

Kao značajni datumi utvrđuju se:

1.       10. Oktobar – dan oslobođenja Sanskog Mosta,

2.       20. Oktobar – dan oslobođenja u 2. svjetskom ratu,

3.       07. Mart – dani sjećanja na gen. Mehmeda Alagića,

4.       25. Maj – dani stradanja građana Sanskog Mosta,

5.       PRVI VIKEND U JUNU – dani otpora „Galaja“,

6.       30. Juni – drugo zasjedanje ZAVNOBiH-a,

7.       20. Juli – Listina Beele IV – prvo spominjanje grada na Sani – „Zana“, Dan rijeke Sane i „Ljeto na Sani“.

Član 3.

U dane značajnih datuma obavezno je isticanje zastave općine Sanski Most i zastave Bosne i Hercegovine na zgradama javnih institucija.
Općinski načelnik će za svaki datum utvrđen u članu 1. ove Odluke donijeti prigodan program obilježavanja istog.

Član 4.

Mjesne zajednice mogu, na organima mjesne zajednice donijeti odluku o značajnim datumima za područje te mjesne zajednice.

Član 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju datuma i manifestacija za općinu Sanski Most („Službeni glasnik općine Sanski Most“ broj 42/02).

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Sanski Most“.

Broj: 07-02-2026/10                                                                                                                     Presjedavajući O.V
Datum: 07.06.2010.godine                                                                                                            Praštalo Drago

Vodostaj rijeke Sane

univeritetBIHAC

Karta grada

KartaMALA

Industrijska zona

Sejkovaca

INFO menu

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Hronika Sana

youtube

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI