Finansije, trezor i zajednički poslovi

Načelnik službe: Ermina Hrnčić dipl.ecc.

Telefon: +387 37 686 507

Fax:      +387 37 686 507

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

    

U okviru Općinske službe za   finansije, trezor i zajedničke poslove djeluju tri ( 3 ) unutrašnje organizacione jedinice:

 • Odsjek za budžet

Šef odsjeka: trenutno nepopunjeno

 • Odsjek za finansije i trezor

Šef odsjeka: trenutno nepopunjeno

 • Odsjek za zajedničke poslove

Šef odsjeka: Višnja Jolić

Telefon: +387 37 681 532

 Fax:     +387 37 681 532

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Opis poslova i zadataka:

 •       izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa budžeta,
 • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga normativnih akata vezanih za budžet i  

       izvršenje budžeta,

 • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala o    

izvršavanju     budžeta,

 • vođenje prvostepenog upravnog postupka, te postupka izdavanja uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
 • izrada za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i općinske službe odluka, zaključaka i naredbi vezanih za isplatu ili preraspodjelu budžetskih sredstava,
 • plaćanja i prenos sredstava sa transakcijskog računa ,
 • praćenje i izvještavanje nadležnih organa i službi o ostvarenim prihodima i rashodima po vrstama i korisnicima,
 • sistematično i ažurno evidentira sve budžetske transakcije u okviru prihoda i izdataka u glavnoj i pomoćnim knjigama trezora,
 • knjiži sve finansijske dokumente u glavnoj i pomoćnim knjigama trezora, te vodi i druge evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja u trezoru,
 • popunjava obrasce periodičnih i godišnjih obračuna i priprema podatke za izradu budžeta uz pomoć trezora,
 • izrađuje tabelarne izvještaje i informacije za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika i za više državne organe,
 • hronološki arhivira i čuva računovodstvenu dokumentaciju,
 • praćenje       realizacije ugovora o nabavci,
 • izdavanje       narudžbenice za nabavku kroz modul narudžbenica u trezoru,
 • izrada analiza, informacija, izvještaja i drugih materijala po pitanjima iz djelokruga rada,
 • obavljanje računovodstveno-materijalnih poslova za mjesne zajednice,
 • izrada       prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa budžeta svih korisnika,
 • obavlja       trezorske poslove svih budžetskih korisnika,
 • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga normativnih akata vezanih za budžet i izvršenje budžeta svih budžetskih korisnika,
 • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala o izvršavanju budžeta i oblasti finansija,
 • plaćanja i prenos sredstava sa Jedinstvenog trezorskog računa,
 • praćenje i izvještavanje nadležnih organa i službi o ostvarenim prihodima i rashodima po ekonomskoj, funkcionalnoj,organizacionoj i fondovskoj klasifikaciji
 • sistematično i ažurno evidentira sve budžetske transakcije u okviru prihoda i izdataka u glavnoj i pomoćnim knjigama,
 • knjiži sve finansijske dokumente u glavnoj i pomoćnim knjigama, te vodi i druge evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
 • blagovremeno vrši zaključna knjiženja po periodičnim i završnom računu,
 • popunjava obrasce periodičnih i godišnjih obračuna i priprema podatke za izradu budžeta,
 • izrađuje tabelarne izvještaje i informacije za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika i za više državne organe,
 • hronološki arhivira i čuva računovodstvenu dokumentaciju,
 • izrada propisa i normativnih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • vrši obračun plaća i ostalih primanja,
 • vrši obračun       obustava, poreza i doprinosa,
 • obavlja poslove fakturisanja i likvidature,
 • obavljaju se stručno – operativni poslovi       pomoćne djelatnosti,
 • poslovi telefoniste,
 • poslovi snimatelja,
 • organizacija i prevoz putničkim motornim vozilima za službene potrebe,
 • održavanje i servisiranje službenih vozila,
 • tekuće i investiciono održavanje objekta – zgrade Općine i instalacija,
 • pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka,
 • održavanje čistoće u radnim i drugim prostorima Općine,
 • portirski       poslovi, zaštita objekta, imovine i lica,
 • izrada sigurnosne procjene i stanja zaštite objekta,
 • izrada informacija u oblasti sigurnosti i zaštite,
 • provjera i snimanje stanja objekata i okoline objekta,
 • planiranje, organizacija obuke i stručno osposobljavanje zaposlenika na poslovima zaštite imovine i lica,
 • planiranje i predlaganje nabavke potrebnih sredstava, opreme za potrebe unutrašnje zaštite,
 • fizička i tehnička zaštita objekta, imovine i ljudi,
 • vođenje propisanih evidencija,
 • uspostavljanje saradnje sa organima MUP-a., i drugim nadležnim organima,
 • drugi       poslovi iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu Općinskog načelnika i Načelnika službe.

Vodostaj rijeke Sane

univeritetBIHAC

Karta grada

KartaMALA

Industrijska zona

Sejkovaca

INFO menu

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Hronika Sana

youtube

turistguidelogo

ecommerce

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI