Prostorno uređenje, građenje i stambeni poslovi

Načelnik službe: Edisa Kumalić dipl.prav.

Telefon: +387 37 682 389

 Fax:     +387 37 682 389

e-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Opis poslova i zadataka:                  

           

 • izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona i drugih propisa u oblasti prostornog uređenja i građenja,
 • sprovođenje utvrđene politike iz nadležnosti Službe,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vršenje stručnih poslova u pripremi i provođenju planskih akata ( urbanistički plan, regulacioni plan urbanistički projekti, i planovi parcelacije ),
 • staranje o ubiranju i realizaciji budžetskih sredstava za poslove iz nadležnosti Službe,
 • vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti prostornog uređenja i građenja,
 • vršenje analitičkog praćenja stanja i kretanja u oblastima prostornog uređenja i građenja,
 • vršenje stručnih administrativnih poslova za određene komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.
 • izrada propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • daje svoje mišljenje, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje izrađuju nadležne institucije Kantona i Federacije iz oblasti prostornog uređenja i građenja,
 • izvršenje i obezbjeđenje izvršenja zakona i drugih propisa i općih akata iz stambene oblasti,
 • rješavanje o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
 • vođenje evidencije i vršenje statističke obrade podataka iz stambene oblasti ,
 • vođenje evidencije ratnim dejstvima oštećenih i uništenih stambenih objekata,
 • vođenje evidencije stambenog fonda, statusa stanova i evidenciju poslovnih prostorija i zgrada u vlasništvu Općine,
 • izdavanje u zakup stambenog fonda i poslovnih prostorija i zgrada,
 • vršenje i drugih poslova koji se zakonom i drugim propisima, a vezano za oblast prostornog uređenja i građenja i stambene oblasti stave u zadatak od strane Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

 

Vodostaj rijeke Sane

univeritetBIHAC

Karta grada

KartaMALA

Industrijska zona

Sejkovaca

INFO menu

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Hronika Sana

youtube

turistguidelogo

ecommerce

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI